Calvin Calvin Jeans Klein Klein Women Jeans 8EExZw Calvin Calvin Jeans Klein Klein Women Jeans 8EExZw Calvin Calvin Jeans Klein Klein Women Jeans 8EExZw Calvin Calvin Jeans Klein Klein Women Jeans 8EExZw Calvin Calvin Jeans Klein Klein Women Jeans 8EExZw Calvin Calvin Jeans Klein Klein Women Jeans 8EExZw

"siniscalco" English translation

IT

Calvin Calvin Jeans Klein Klein Women Jeans 8EExZw

IT siniscalco {masculine}

1. "medievale"

siniscalco
seneschal {noun}